x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral x Sortides i treball de camp