x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Representacions i models