x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp