x Resolució de problemes x Comunicació oral x Gestió d'informació x Maquetes i construccions