x Resolució de problemes x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació escrita