x Resolució de problemes x Representacions i models x Literatura x Comunicació escrita