x Resolució de problemes x Representacions i models x Literatura x Imatge, so i vídeo x Eines TIC