x Resolució de problemes x Representacions i models x Literatura x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo