x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo