x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions