x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral x Literatura x Maquetes i construccions