x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Maquetes i construccions