x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Literatura x Maquetes i construccions