x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral