x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo