x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes