x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura