x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Representacions i models x Eines TIC x Literatura