x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Representacions i models