x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Eines TIC x Gestió d'informació