x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Literatura x Representacions i models