x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Gestió d'informació