x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Literatura x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo