x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Literatura x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo