x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Fonts primàries x Imatge, so i vídeo