x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Literatura x Representacions i models x Imatge, so i vídeo