x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo