x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Representacions i models x Imatge, so i vídeo