x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Representacions i models x Eines TIC x Literatura