x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Eines TIC x Literatura x Comunicació oral x Representacions i models