x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Eines TIC