x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Gestió d'informació