x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Maquetes i construccions