x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes