x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Representacions i models x Eines TIC