x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura