x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Maquetes i construccions x Literatura x Eines TIC x Comunicació escrita