x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita x Literatura x Resolució de problemes