x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC