x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Eines TIC