x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Eines TIC x Representacions i models x Maquetes i construccions