x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Resolució de problemes