x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Resolució de problemes x Representacions i models x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació