x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Representacions i models