x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Eines TIC x Representacions i models x Maquetes i construccions