x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació