x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC x Representacions i models x Comunicació escrita