x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC x Representacions i models x Imatge, so i vídeo