x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Representacions i models