x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo